Zeilinstruktie Jeugd

 Printbare versie

 

We vinden het leuk als je dit jaar meedoet aan de zeilinstructie bij Maas en Roer. Hiermee wil de jeugdcommissie je graag informeren over het zeilprogramma van 2019. Deze informatie is belangrijk voor de ouders / verzorgers en voor de zeilers. Veel van deze zaken komen tijdens de info-avond van vrijdag 5 april ook aan bod, echter voor de volledigheid en ter voorkoming van misverstanden zetten we het hierbij ook nog even op papier.

 

Lidmaatschap & taal

Wij verwachten dat de ouders / verzorgers van de deelnemers (aspirant) lid zijn van Maas en Roer of dat met ingang van dit seizoen worden. Ook Duitse kinderen zijn van harte welkom bij de activiteiten van de jeugdcommissie. De instructeurs doen moeite om zich waar mogelijk ook in het Duits verstaanbaar te maken. De voertaal van de activiteiten (ook bijvoorbeeld tussen de kinderen onderling) is het expliciet het Nederlands, houd U daar alstublieft rekening mee.

 

De jeugdcommissie

De jeugdcommissie van Maas en Roer bestaat uit:

 

  1. Paul Leemans (Voorzitter )

  2. John Thomassen

  3. Leon Lutgens

  4. Joris Leemans

  5. Marcel Helbig

  6. Sandra Leemans

  7. Peter van Kann (Bestuurscontactpersoon)

  8. Een aantal ouders, dat hun medewerking heeft toegezegd bij activiteiten.

 

 

Bijna alle leden van de commissie zijn tevens instructeur en hebben vaak nog andere vrijwilligerstaken binnen Maas en Roer.

 

Plezier

Het is erg belangrijk dat de kinderen plezier beleven aan de zeilopleiding. Dit betekent dat er spelelementen worden ingebracht bij het zeilen op het water, en ook bij de activiteiten op de wal. Voorwaarde voor het hebben van plezier is dat we ook vriendschappelijk en ook respectvol met elkaar omgaan. Dit geldt voor de omgang tussen de zeilers onderling en tevens in het contact tussen de zeilers en de instructeurs.

 

Veiligheid

Veiligheid gaat voor alles. Dit betekent dat de zeilers en hun ouders er zelf, naast de aandacht die de instructeurs hieraan besteden, voor dienen te zorgen dat de zeilboten vooral op het aspect veiligheid volledig in orde zijn. Hierbij valt o.a. te denken aan deugdelijke en goed opgeblazen drijfkussens en een goede mastborging in de Optimist. Ook het beschikken over en altijd dragen van een deugdelijk zwemvest hoort daarbij (NB: geen reddingsvest met grote kraag, maar een echt zwemvest met voldoende drijfvermogen). Het is ook belangrijk dat de instructies van een instructeur steeds direct en strikt worden opgevolgd.

 

Uitrusting boot

Niet alleen voor de veiligheid, maar ook voor het zeilplezier is het belangrijk dat de uitrusting van je boot (Optimist) juist en compleet is. Controleer daarom voor aanvang van de instructie hoe het met je boot is gesteld. Hoe dat moet vind je op de website van Maas en Roer (‘Jeugd’ – en vervolgens ‘Checklist Optimist’ en ‘Onderdelen Optimist’).

 

Kleding

Zorg altijd voor passende kleding zoals bv. wetsuit, windjack en regenkleding. Draag ook geschikt (water)schoeisel. Goede kleding is belangrijk voor je eigen veiligheid en ook voor je comfort (voorkomen dat je nat wordt en/of het koud krijgt). Ook al lijkt het als je thuis vertrekt nog ‘mooi’ weer, dat kan snel veranderen, en op het water kan het ook kouder zijn dan je denkt. Zorg dat je altijd voldoende goede kleding bij je hebt. Hier op de website onder het kopje ‘Jeugd’ en vervolgens ‘Zeiltas’ vind je een beschrijving wat er zoal in je zeiltas behoort te zitten.

 

Zon

Op het water is het effect van de zon sterker dan op het land. Zorg er daarom op zonnige dagen voor dat je je met zonnebrand insmeert en dat na verloop van tijd nog eens herhaalt. Draag ook een pet om je hoofd tegen de zon te beschermen. Draag je een (zonne-)bril, zorg er dan voor dat die dan met een touwtje/koord is geborgd, zodat je hem niet kwijt kunt raken.

 

Groepsindeling

Bij de groepsindeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met jouw zeilniveau. Ook het (max.) aantal kinderen per instructeur speelt een rol. Dit laatste is natuurlijk belangrijk zodat ieder kind voldoende aandacht krijgt en de veiligheid niet in het geding komt. Heeft U vragen over de groepsindeling, stel ze aan de instructeur. Beslissingen van de jeugdcommissie t.a.v. de groepsindeling zijn bindend.

 

Het programma

Het programma van 2019 is als volgt (data):

 

Zeilinstruktie

5 mei

Combi Zuid bij M&R

12 mei

1e Instructiedag

26 mei

2e Instructiedag

16 juni

3e Instructiedag

30 juni

4e Instructiedag

 

Van zaterdag 6 juli t/m woensdag 10 juli: zeilkamp.
De deelnemers aan het zeilkamp ontvangen t.z.t. nog informatie over het zeilkamp.

 

25 augustus

1e nazomeractiviteit

15 september

2e nazomeractiviteit

Informatie over de precieze tijden en programma van de nazomeractiviteiten ontvangen jullie t.z.t.

 

Dagprogramma

Op instructiedagen worden de kinderen om 9.45 uur in de haven verwacht. De ouders wordt verzocht om, nadat de kinderen bij de Jeugdtent zijn afgeleverd en er afscheid is genomen, naar elders te vertrekken (of lekker zelf te gaan zeilen!). Dit om te voorkomen dat de kinderen door de aanwezigheid van de ouders worden afgeleid.
In principe wordt er om 15.00 uur met zeilen gestopt. Na aftuigen en opruimen kan dan iedereen vanaf ongeveer 15.30 uur zijn of haar eigen weg gaan. Voorkom dat je andere afspraken maakt op zeildagen waardoor je eerder weg zou moeten. Dit is niet goed voor de vorderingen in de zeilinstructie en de rust in de groep. En die van de instructeur.
We verwachten van de kinderen dat ze actief meedoen aan het groepsgebeuren en het dagprogramma. Indien tijdens het programma blijkt dat kinderen niet kunnen of willen meedoen zullen wij daarover telefonisch contact met de ouders opnemen. Om te voorkomen dat de instructie aan een groep hieronder lijdt verwachten we in dergelijke gevallen een proactieve houding van de ouders. Wij rekenen hiervoor op Uw begrip.

 

Diplomering

Diplomering vindt plaats aan het einde van het zeilkamp. Het zeilkamp is dus een onderdeel van de zeilopleiding binnen een seizoen. Het eindoordeel over het behaalde niveau ligt bij de instructeur, daarover is geen discussie mogelijk.

 

Kosten

Voor 2019 bedragen de kosten:

Instructie voorjaar & deelname activiteiten na de vakantie

€ 65/kind

Zeilkamp & instructie tijdens kamp
(Nb. voor het kamp geldt €25 korting voor 2e en evt. 3e kind)

€ 140/kind

Eigen bijdrage bij gebruik verenigingsboot (Yngling/RS Feva)

€ 75/kind

 

Betaling

Betaling van de kosten voor instructie en eventueel zeilkamp vindt plaats middels automatische incasso door de administratie van Maas en Roer. U heeft hiervoor een machtiging verstrekt bij het inschrijven. Zorgt U ervoor dat er ook voldoende saldo op betreffende bankrekening staat op het moment van incasso. U ontvangt bericht van de administratie wanneer er geïncasseerd zal worden. Het liggeld wordt betaald als onderdeel van de reguliere lidmaatschap en liggeld facturatie en -incasso.

 

Voorwaarden

Door het inschrijven voor de zeilinstructie stemmen de ouders in met de ‘Voorwaarden Maas en Roer Zeilopleiding’. Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van Maas en Roer (‘Jeugd’ en dan ‘Voorwaarden’). Neem a.u.b. kennis van deze voorwaarden, druk ze eventueel voor uw eigen administratie af.
We benadrukken hierbij nog expliciet dat deelname aan de instructie geheel geschiedt op eigen risico, Maas en Roer en de instructeurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan goederen of personen van deelnemers of derden. Wij verlangen van de deelnemers dat zij hun bootje minimaal WA verzekerd hebben. Veelal valt dit onder algemene WA gezinsdekking, maar check dit a.u.b. in jullie verzekeringspolis.

 

Gebruik Verenigingsboten

Voor het gebruik van verenigingsboten (RS Feva, Yngling ‘De Witte Raaf’) wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. Dit ter dekking van o.a. de afschrijvingskosten en de ligplaats. We verwachten van de zeilers dat ze omgaan met verenigingsboten op dezelfde manier als ze dat met een eigen boot zouden doen: voorzichtig en verantwoord. Dat wil zeggen: met zorg afvaren en aanmeren, goed schoonhouden, netjes vastleggen op de ligplaats, zeilen netjes oprollen en opbergen, etcetera. Is er iets aan de hand met deze boten, meldt het bij de instructeur. Op het gebruik van deze boten is van toepassing het ‘Reglement Gebruik Verenigingsboten’. Dit reglement is gepubliceerd op de website van Maas en Roer (sectie ‘Jeugd’ – dan ‘Reglement’). Als je gebruik maakt van een verenigingsboot betekent dit dat je instemt met dit Reglement.

 

Ruilbeurs

Eenmaal per seizoen, bij gebleken interesse organiseren we op informele wijze een ruilbeurs gehouden specifiek voor jeugdzeilspullen. Tevens kun je advertenties (gratis) opgeven voor het verkopen van spulletjes via de website van Maas en Roer. Zie daarvoor de website, kies ‘Maas en Roer’ en daarna ‘Vraag en Aanbod’. Advertenties opgeven via

 

Veiligheid Sportklimaat

Maas en Roer hecht veel waarde aan een veilige sportomgeving. Daarom hebben ook alle instructeurs bij Maas en Roer een Verklaring omtrent Gedrag overlegd.

 

Vertrouwenscontactpersoon

Mochten er zich in het kader van de veiligheid situaties voordoen waarbij ouder en/of kind zich onveilig voelt, en men kan of wil daarover niet met de leden van de jeugdcommissie spreken, neem dan contact op met de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Maas en Roer. Meer informatie over de het principe van de VCP is te vinden op de website van Maas en Roer (menu-optie ‘Contact’ en dan ‘Vertrouwenscontactpersoon’). De VCP van Maas en Roer is dhr. Henk van Roon, te bereiken op ligplaats L25 en via In dringende gevallen telefonisch: 06 54670744

 

Contact Jeugdcommissie

Primaire methode van contact is email. Heb je een vraag of mededeling, mail ons op Meld je ook aan voor de (besloten) groep ‘Jeugd MaasenRoer’ op Facebook, want dat is voor ons ook een handige manier om snel en in één keer de hele groep te kunnen bereiken.

 

Mocht bellen noodzakelijk zijn:

 

Leon Lutgens

06 10203828

John Thomassen

06 21590194

Paul en Sandra Leemans

06 20494623

 

Paul Leemans

John Thomassen

Joris Leemans

Marcel Helbig

 

Leon Lutgens

Sandra Leemans

Peter van Kann
(Bestuurscontactpersoon)

Henk van Roon
(VCP – Maas en Roer)